Biztonságos vásárlás

Polityka prywatności

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Jelen Adatvédelmi szabályzat meghatározza a Tőled a varsói székhelyű D-TEX spółka z organiczną odpowiedzialnością (korlátolt felelősségű társaság) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetettdstreet-shop.hu webáruház által gyűjtött személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának a szabályait.

A társaság minden tevékenységét az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok szabályozzák. Az Adatvédelmi szabályzat a lengyel jogszabályok hatálya alá, valamint a GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – hatálya alá tartozik.

| A Személyes adatok kezelőjére vonatkozó információk

 1. A D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.), székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, cégjegyzékszám (REGON): 367847166 a személyes adataid kezelője a GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – értelmében.
 2. Adatkezelő üzemelteti a www.dstreet-shop.hu címen található webáruházat, a továbbiakban: „Webáruház”.
 3. A www.dstreet-shop.hu címen üzemelő webáruházhoz a személyes adatok védelméért felelős Adatvédelmi biztos lett kinevezve, vele a következő e-mail címen lehet felvenni a kapcsolatot: rodo@dstreet.eu.
 4. Személyes adataid közös adatkezelői:
  1. Az AMGB Drop sp. j. közkereseti társaság, székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000876284 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322085182, cégjegyzékszám (REGON): 383744301, valamint a
  2. D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.), székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, cégjegyzékszám (REGON): 367847166 – a személyes adataid Adatkezelője is egyben.
 5. Tekintettel arra, hogy a Közös adatkezelők együttesen döntenek a személyes adatok kezelésének a céljairól és módjairól, Közös adatkezelési megállapodást kötöttek. Ez a megállapodás szabályozza a Közös adatkezelők együttműködésének a szabályait, valamint a személyes adatok kezelésének a szabályait. Részben azonban olyan személyekre is vonatkozik, akiknek az adatait Közös adatkezelők kezelik, ezért a GDPR 26. cikk 2. bekezdésének megfelelően készült egy kivonat a megállapodásból, amely ezen a linken érhető el.

| Személyes adatok

 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében személyes adatnak minősül minden adat olyan természetes személyről, aki egy vagy több meghatározott tényező alapján be van azonosítva vagy azonosítható – ideértve az eszköz IP-címét, a helymeghatározási adatokat, internetes azonosítót, továbbá a cookie fájlok és egyéb hasonló technológiák által gyűjtött információkat.
 2. A személyes adatok megadása a Webáruház Szabályzatában meghatározott szolgáltatások szolgáltatási szerződésének a teljesítése céljából önkéntes. Az adatok megadása azonban a szerződéskötés elengedhetetlen feltétele. A személyes adatok megadásának elmulasztása a szerződés megkötésének és a szolgáltatásnyújtásnak a lehetetlenségét eredményezi.
 3. Kereskedelmi információk (hírlevél/SMS-hírlevél) és marketingtevékenységek tekintetében a személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy az Adatkezelő nem tud kereskedelmi információkat küldeni, illetve nem tud marketingtevékenységet végezni. Ha nem akarsz az Adatkezelő által küldött kereskedelmi információkat kapni, aktiváld a kereskedelmi információt tartalmazó elektronikus levelezésben (Hírlevélben) minden egyes alkalommal megtalálható linket, vagy jelezd kérésedet e-mailben a következő címen: dstreethu@dstreet.eu vagy írásban a D-TEX sp. z o.o. társaság címén (SMS-Hírlevél esetén)!

| Kulcsfontosságú elvek

 1. A D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.) (székhely: Wieluń) megerősíti az adatvédelem iránti elkötelezettségét az alábbi kulcsfontosságú elvek betartásával:

  1. A D-TEX sp. z o.o. a személyes adatokat jogszerűen, megfelelő, tisztességes és átlátható módon használja fel.
  2. A D-TEX sp. z o.o. csak és kizárólag annyi személyes adatot gyűjt, amennyire szükség van – és mindig jogszerű célokból teszi.
  3. A D-TEX sp. z o.o. csak a feltétlenül szükséges adatmennyiséget tárolja – csak a szükséges ideig.
  4. A D-TEX sp. z o.o. a személyes adatok védelmét megfelelő biztonsági intézkedésekkel biztosítja.

| Miért kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adataidat például akkor kezeljük és használjuk fel, amikor ellátogatsz weboldalunkra, online megvásárolod termékeinket, vagy felveszed a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

Példa személyes adatokra:

 1. vezetéknév és utónév,
 2. cím,
 3. e-mail cím,
 4. telefonszám,
 5. TAJ,
 6. fizetési adatok,
 7. vásárlási előzmények,
 8. megrendelési és felhasználási előzmények,
 9. IP cím,
 10. további ilyen témájú adatok (például azok az adatok, amelyeket akkor adsz meg, amikor felveszed a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal).

| Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az Adatkezelő a következő személyes adataidat gyűjti és kezeli:

 1. fiók létrehozásakor – e-mail cím, vezetéknév és utónév, lakcím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám, e-mail cím;
 2. rendelés leadásakor – vezetéknév és utónév, lakcím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám és e-mail cím, adószám, ruha mérete, preferált szín;
 3. panaszkezelés során – vezetéknév és utónév, lakcím, szállítási cím, számlázási adatok, telefonszám és e-mail cím, adószám, ruha mérete, preferált szín.

| Ki felel a személyes adataid kezeléséért?

A D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.), székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, cégjegyzékszám (REGON): 367847166 felelős elsősorban a személyes adatok jelen Adatvédelmi szabályzat keretében végzett kezeléséért.

Bizonyos esetekben az adataid védelméért viselt felelősség megoszlik az Adatkezelő és harmadik felek (pl. pénzintézetek és bankok, postahivatalok vagy elektronikus hírközlési szolgáltatók) között. További információ az Adatvédelmi szabályzat egyes részeiben található.

| Hol kezeljük az adatokat?

Az összegyűjtött személyes adatok kezelése többnyire az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség („EU/EGT”) területén történik. A személyes adatok küldését érintő minden küldési művelet megfelel a hatályos jogszabályoknak, és nem ássák alá törvényes jogaidat.

A személyes adatokra vonatkozhatnak olyan adatvédelmi szabályozások, amelyek eltérnek az Ügyfél országában hatályos jogszabályoktól. Az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén gyűjtött személyes adatok továbbíthatók olyan harmadik felek részére, akik az adatkezelést az EGT-n kívül végzik, amennyiben ott van székhelyük. Ilyen esetekben az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az Ügyfél személyes adatainak a küldése a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfeleljen, különösen a megfelelő szerződéses, technikai és szervezeti mechanizmusok alkalmazását köteles biztosítani.

Személyes adatok EGT-n kívülre történő küldése során az Adatkezelő ügyel rá, hogy a címzettek biztosítsák a személyes adatok magas szintű védelmét. Garanciát elsősorban az jelent, hogy kötelező az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételek alkalmazása.

Az Adatkezelő nem felelős semmilyen harmadik fél adatvédelmi szabályzatának a tartalmáért, sem alkalmazási szabályaiért.

| Ki fér hozzá a Te adataidhoz?

Személyes adataidba kizárólag azok a szervezetek nyerhetnek betekintést, amelyek számára ez az adatkezelés meghatározott céljainak a teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan az Adatkezelő kiadja a személyes adataidat külső szervezeteknek, melyek elsősorban a következők:

 1. postai vagy futártevékenységet végző szervezetek;
 2. bankok, elszámolás szükségessége esetén;
 3. állami szervek vagy jogszabályok alapján más jogosult szervezetek, az Adatkezelőre vonatkozó kötelezettségek teljesítése céljából (pl. államkincstár);
 4. távoli fizetési műveletekre lehetőséget nyújtó szervezetek;
 5. az Adatkezelőt a társaság megbízásából végzett tevékenységet támogató szervezetek, különösen a társaság tevékenységét támogató külső informatikai rendszerek szolgáltatói;

A személyes adatok címzettjei olyan közösségi hálózatépítő oldalak szolgáltatói, amelyeken az Adatkezelő profillal rendelkezik (Facebook, Instagram – adatvédelmi szabályzat linkje: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875).

Az Adatkezelő az Ügyfél közösségi hálózatépítő oldalakon megfigyelhető aktivitására vonatkozó statisztikai adatokat kezel. Facebook profil esetében az Adatkezelő és a Facebook közösen kezelik az adatokat statisztikai célokból. A közös adatkezelők megállapodásai és a személyes adatok kezeléséért viselt felelősségre vonatkozó szabályok a következő oldalon érhetők el:https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

A Facebook felelősséget vállal az adatok statisztikai célokból történő kezeléséért és a GDPR-ben erre vonatkozólag meghatározott kötelezettségek teljesítéséért. További információ a következő oldalon található: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

| Mik a személyes adatok kezelésének a céljai és alapjai?

A D-TEX sp. z o.o. jelentős jogalap nélkül nem végezheti személyes adatok gyűjtését, kezelését, tárolását, felhasználását stb.

Személyes adataid konkrét célból történő kezelése esetén minden esetben tájékoztatunk az adatkezelés alapjáról, a Téged ezzel kapcsolatosan megillető jogokról, továbbá arról, hogy a személyes adatok megadása törvényben rögzített követelmény vagy a szerződéskötés feltétele. Tájékoztatunk továbbá arról, hogy köteles vagy-e megadni személyes adataidat, és hogy hozzájárulás hiányában mik a lehetséges következmények.

Az Adatkezelő a következő célokból kezeli a személyes adataidat:

Adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR). Címzettek Megőrzés időtartama
Kereskedelmi kapcsolatok létesítése és ajánlattételi folyamat teljesítése az adatkezelés elengedhetetlen új ügyfelek szerzéséhez, valamint az adatkezelő által kínált áruk és szolgáltatások új piacainak a szerzéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók a hozzájárulás visszavonásáig vagy kifogás emeléséig
Potenciális ügyfelek ellenőrzése az adatkezelés elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont) – az adatkezelő pénzügyi helyzetéről és arculatáról való gondoskodás könyvelőirodák, tanácsadó szervezetek – ideértve az ügyvédi irodákat is –, ügyfélellenőrzést végző szolgáltatók, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív és tanácsadó szolgáltatók az adatok megszerzésétől számított 1 évig vagy kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig
Szerződések teljesítése az adatkezelés elengedhetetlen szerződések teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont; az adatkezelő nevében történő szolgáltatásnyújtással megbízott szolgáltatók – futárok, szállítási és spedíciós szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, fizetési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, az adatkezelő nevében és javára történő számlázással foglalkozó szervezetek, informatikai szolgáltatók (e-mail, hosting, adminisztratív szolgáltatások) a szerződések megszűnéséig vagy teljesüléséig
A hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése:
 1. számviteli és adózási dokumentáció vezetése
 2. a fogyasztói jogból eredő kötelezettségek teljesítése
 3. a személyes adatok védelméhez való jogból eredő kötelezettségek teljesítése
 4. a nyújtott szolgáltatásokat érintő panaszkezelés
az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlen (GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont) könyvelőirodák, tanácsadó szervezetek – ideértve az ügyvédi irodákat is –, auditorok, számlázást végző szervezetek, IT szolgáltatók (e-mail, hosting, adminisztratív szolgáltatások), a) a pénzügyi évet követő év kezdetétől számított 5 évig b), c) és d) a kötelezettség teljesítéséhez szükséges időtartamig
Bizonyítási célból, követelések megállapítása, jogorvoslat vagy az adatkezelő által végzett gazdasági tevékenységgel kapcsolatos bárminemű követeléssel szembeni védelem céljából az adatkezelés elengedhetetlen az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont) – bizonyítási célból, követelések megállapítása, jogorvoslat vagy bejelentett követelésekkel szembeni védelem eljárások megindítását megelőzően meghozott intézkedések keretében, bírósági, végrehajtási eljárásokban, vagy más állami hatóságok előtt folytatott eljárásban könyvelőirodák, tanácsadó szervezetek – ideértve az ügyvédi irodákat is –, auditorok, számlázást végző szervezetek, IT szolgáltatók (e-mail, hosting, adminisztratív szolgáltatások), szállítást végző szolgáltatók a jogszabályokban meghatározott időtartamig, azaz a követelések elévüléséig
Fiók létrehozása és kezelése a www.dstreet-shop.hu Webáruházban az adatkezelés elengedhetetlen szerződések teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont az adatkezelő nevében történő szolgáltatásnyújtással megbízott szolgáltatók – futárok, szállítási és spedíciós szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, fizetési szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, az adatkezelő nevében és javára történő számlázással foglalkozó szervezetek, tanácsadó szervezetek (ideértve az ügyvédi irodákat is), auditorok, informatikai szolgáltatók (e-mail, hosting, adminisztratív szolgáltatások), marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek a fiókkezelési szerződés megszűnéséig
Saját szolgáltatásokat és termékeket érintő marketingtevékenység végzése az adatkezelés elengedhetetlen – az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez – új ügyfelek szerzéséhez, valamint az adatkezelő által kínált áruk és szolgáltatások új piacainak a szerzéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig
Saját szolgáltatásokat és termékeket érintő marketingtevékenység végzése elektronikus kommunikáció felhasználásával (kereskedelmi információk küldése) az adatkezelés elengedhetetlen új ügyfelek szerzéséhez, valamint az adatkezelő által kínált áruk és szolgáltatások új piacainak a szerzéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) - az adatkezelés hozzájárulás alapján történik marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók a hozzájárulás visszavonásáig vagy kifogás emeléséig (hozzájárulás alapján) kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig (jogos érdekek alapján)
Az adatkezelő weboldalainak a felhasználóival folytatott kommunikáció, ideértve a weboldalakon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapok és üzenetküldők használatát az adatkezelés elengedhetetlen új ügyfelek szerzéséhez, valamint az adatkezelő által kínált áruk és szolgáltatások új piacainak a szerzéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont vagy GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont) – az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, vagy az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítése érdekében történik tanácsadó szervezetek – ideértve az ügyvédi irodákat is –, IT szolgáltatók (e-mail, hosting, adminisztratív szolgáltatások), marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek a kommunikáció befejezéséig vagy a hozzájárulás visszavonásáig vagy kifogás emeléséig vagy a marketing tevékenységet érintő kifogás benyújtásáig (hozzájárulás alapján) kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig (jogos érdekek alapján)
Kereskedelmi információk küldése Hírlevél formájában az adatkezelés elengedhetetlen új ügyfelek szerzéséhez, valamint az adatkezelő által kínált áruk és szolgáltatások új piacainak a szerzéséhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont) - az adatkezelés hozzájárulás alapján történik marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók a hozzájárulás visszavonásáig vagy kifogás emeléséig
Versenyek lebonyolítása (ideértve a közösségi médián lebonyolított versenyeket is) az adatkezelés elengedhetetlen versenyszabályzatok teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések megtételéhez (GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont; az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény rendelkezéseivel összhangban) közösségi weboldalak szolgáltatói, amelyeknél az adatkezelőnek van fiókja, marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók a versenyszabályzatok alapján megköttetett szerződések megszűnéséig vagy teljesüléséig
Az adatkezelő profiljainak a kezelése a közösségi médiában az adatkezelés elengedhetetlen a következőkhöz:
 1. a felhasználók biztonságának a garantálása és rendfenntartás a profilokon folytatott viták során, ideértve a jogsértő hozzászólások eltávolítását;
 2. a weboldalak felhasználóival folytatott levelezés;
 3. szolgáltatások és termékek marketingje, ideértve az adatkezelő által készített tartalmak és közlemények bemutatását közösségi weboldalak szolgáltatóinál;
 4. közösségi oldalak felhasználóinak az aktivitás elemzései
a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont alapján az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez
közösségi weboldalak szolgáltatói, amelyeknél az adatkezelőnek van fiókja, marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig
Elemzések és statisztikák készítése az adatkezelés elengedhetetlen a következőkhöz: a) elégedettségi felmérés lebonyolítása a weboldalak felhasználói körében; b) statisztikai kutatások és piackutatások végzése; a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont alapján az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez közösségi weboldalak szolgáltatói, amelyeknél az adatkezelőnek van fiókja, marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig
Biztonság garantálása az adatkezelő weboldalain az adatkezelés elengedhetetlen a felhasználók biztonságának a garantálásához és rendfenntartáshoz, ideértve a jogsértő hozzászólások eltávolítását a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont alapján az adatkezelő jogos érdekeiből eredő célok teljesítéséhez közösségi weboldalak szolgáltatói, amelyeknél az adatkezelőnek van fiókja, marketing és PR szolgáltatók, reklámügynökségek, e-mail, hosting és IT szolgáltatók, adminisztratív, jogi vagy tanácsadó szolgáltatók kifogás / törlési kérés eredményes benyújtásáig ezt követően a követelések elévüléséig

Webáruházi aktivitásod, különösen a személyes adataid, szintén rögzítésre kerülhetnek a rendszernaplókban. A naplókban összegyűjtött adatok kezelése a részedre történő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos.

Az adatkezelő technikai okokból is végezheti személyes adataid kezelését – különös tekintettel az informatikai rendszerek biztonságának és megfelelő működésének a garantálása érdekében történő ideiglenes adatmegőrzésre és adatkezelésre, például biztonsági másolat készítésével, az informatikai rendszerekben végzett módosítások tesztelésével kapcsolatosan, rendellenességek feltárása vagy visszaélésekkel és támadásokkal szembeni védelem céljából.

| Milyen jogaid vannak személyes adataidat illeőten?

Adataid kezelésére megrendelések teljesítése céljából, valamint kereskedelmi és marketing információk küldése céljából kerül sor, ehhez kapcsolódóan a következő jogaid vannak:

 1. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga – tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, milyen személyes adataidat kezeli az Adatkezelő, másolatot is kérhetsz személyes adataidról.
 2. személyes adatok helyesbítéséhez való jog – kérheted helytelen személyes adataid helyesbítését, illetve hiányos adataid kiegészítését.
 3. személyes adatok törléséhez való jog („elfeledtetéshez való jog”) – bizonyos esetekben, például az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásakor kérheted az összes személyes adatod törlését (amennyiben ez volt az adatkezelés egyetlen alapja), vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlen volt.
 4. Fontos! Ezzel a jogoddal nem élhetsz, ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából történik, vagy ha az adatkezelés elengedhetetlen jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 5. kifogásolási jog – bármikor kérheted az adatkezelés leállítását saját helyzeted miatt, amennyiben a felhasználó adatainak a kezelése jogos érdekből történik. Ilyen esetben az Adatkezelő leállítja a személyes adatok kezelését, kivéve, ha kényszerítő erejű jogos (1) alapja van az adatkezelésnek, amely elsőbbséget élvez a felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy (2) alapok léteznek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 6. adatkezelés korlátozásához való jog – kérheted adataid „zárolását” (azaz az adatkezelési műveletek kizárólag adatmegőrzésre történő korlátozását) meghatározott helyzetekben, például a helyesbítésükhöz szükséges időre vagy ha a továbbiakban nem lesz rájuk szükség, az adatok megőrzése azonban jogvédelem céljából szükséges.
 7. személyes adatok hordozhatóságához való jog – kérheted az adatokat strukturált, általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Kérheted az adatok megszerzését vagy közvetlenül másik, megadott adatkezelő számára történő továbbítását, amennyiben ez technikailag lehetséges. Ez nem vonatkozik arra a helyzetre, amikor az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke.
 8. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértésének a gyanúja esetén jogod van panaszt benyújtani az Adatvédelmi hivatal elnökéhez (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Amennyiben a személyes adataid kezelése hozzájárulás alapján történik, jogod van a hozzájárulást bármikor visszavonni – ez nem befolyásolja a hozzájárulás alapján a visszavonása előtt történt adatkezelés jogszerűségét.

| Hogyan ügyelünk adataid biztonságára?

Az Adatkezelő kellő gondossággal választja ki és alkalmazza a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket, amelyek biztosítják a személyes adatok kezelésének a védelmét. Az adatbázisokhoz teljes hozzáféréssel csak az erre kellően felhatalmazott személyek rendelkeznek, akik a személyes adatok védelmére vonatkozó megfelelő tudással is rendelkeznek.

Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk személyes adataid biztosítása érdekében és azért, hogy harmadik felek nemkívánatos tevékenységeit megakadályozzuk. Megteszünk minden szükséges intézkedést a szerverek, kapcsolatok és weboldalak biztosítására a személyes adataid védelme érdekében. Az általad végzett elektronikus fizetéssel kapcsolatos összes kapcsolatot az adott opció kiválasztása esetén biztonságos, titkosított kapcsolat fogja biztosítani.

Előfordulhat azonban, hogy az általunk megtett intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek, ha te magad nem tartod be a biztonsági szabályokat. Különösen azt javasoljuk, hogy tartsd titokban a webáruházi bejelentkezési nevedet és a jelszavadat, és ne add meg másoknak! Ne feledd, hogy Webáruházunk a Webáruházba való belépés kivételével nem kéri tőled ilyen adatok megadását! Annak megelőzése érdekében, hogy illetéktelenek használhassák a fiókodat, azt javasoljuk, hogy a Webáruház használata után lépj ki a fiókodból!

| Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?

Személyes adataidat a megrendelés teljesítése idejére vagy addig őrizzük meg, amíg nem törlöd az ügyfélfiókodat, azonban legkésőbb a követelések kiegyenlítéséig vagy a követelések hatályos jogszabályokban előírt elévülési határidejének a lejártáig vagy a Webáruház Szabályzatnak vagy a hatályos jogszabályoknak nem megfelelő használatával kapcsolatos körülmények tisztázásáig. A fent említett időszakok lejárta után személyes adataid tartósan törölve lesznek, vagy kizárólag archiválási céllal lesznek megőrizve, azonban csak abban az esetben, ha az archiválási kötelezettséget hatályos jogszabályok írják elő.

Személyes adataid továbbá kereskedelmi információk küldése idejére lesznek megőrizve addig, amíg vissza nem vonod az adataid e célból történő kezeléséhez való hozzájárulásodat.

Miután visszavontad a hozzájárulásodat, az Adatkezelő megőrizheti személyes adataid nélkülözhetetlen, korlátozott részét a jogszabályoknak történő megfelelés céljából, a követelések vonatkozó jogszabályokban előírt elévülési határidejének a leteltéig, valamint a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontja értelmében az Adatkezelő jogos érdeke alapján.

| Cookie szabályzat

| Mik azok a cookie fájlok?

A cookie fájlok informatikai adatok, elsősorban szövegfájlok, amelyek a végberendezéseden vannak eltárolva webáruházi aktivitásod során.

Cookie fájlokat és más hasonló technológiákat használunk weboldalunk hatékony és biztonságos működése és a felhasználói élmény személyre szabása céljából.

A cookie fájlok általában tartalmazzák annak a weboldalnak a nevét, amelyről származnak, a végberendezésen történő tárolás idejét és egy egyedi számot.

A cookie fájlokat az jellemzi, hogy:

 1. nem szolgálnak a felhasználók azonosítására, és cookie fájlok alapján semmilyen módon nem állapítható meg senkinek a személyazonossága;
 2. a „cookie” fájlok a weboldalak látogatására használt számítógép és böngésző adatait azonosítják – segítségükkel megtudható például az, hogy az adott számítógép látogatta-e már az oldalt;
 3. a „cookie” fájlokból nyert adatok semmilyen módon nincsenek összekapcsolva a felhasználók pl. weboldali regisztráció során megadott személyes adataival;
 4. nincsenek számítógépekre, sem mobil eszközökre tervezve – nem befolyásolják a működésüket;
 5. nem módosítják a végberendezések konfigurációját, sem a berendezéseken telepített szoftvert;
 6. a „cookie” fájlok alapértelmezett paramétereivel kizárólag az a szerver képes beolvasni a bennük található információkat, amelyik létrehozta őket;
 7. a meglátogatott weboldalakon tanúsított magatartás alapján továbbítják szervereknek az információkat, így a megjelenített weboldal jobban a Te egyedi preferenciáidra van szabva.

Az általad a Webáruház használata során biztosított anonimizált adatok (cookie fájlok) alapján profilalkotást végezhetünk, azaz a Webáruház tartalmát a Te egyéni elvárásaidhoz igazíthatjuk azoknak a termékeknek a megjelenítésével, amelyek iránt már érdeklődtél.

| Miért használunk cookie fájlokat?

A D-TEX sp. z o.o. cookie fájlokat és más nyomon követési technológiákat használ a weboldal (Webáruház) teljes működésének a biztosításához, a kezelésének a személyre szabásához, elemzések végzéséhez és személyre szabott reklámok megjelenítéséhez a weboldalunkon, internetes hírleveleinkben és a közösségi médiában.

| Milyen cookie fájlokat használunk, és milyen célra használjuk őket?

A Webáruház használata során a személyes adataid gyűjtése automatikusan történik a webáruház rendszernaplóiban, cookie fájlokon kersztül és a Web Beacon rendszeren keresztül.

A „Web beacons” (azaz elektronikus képek) lehetővé teszik olyan információk megszerzését, mint például annak a számítógépnek az IP címe, amelyen a web beacont tartalmazó oldal meg lett jelenítve, az oldal betöltésének az ideje, a böngésző típusa, továbbá a cookie fájlokban található információk, reklámjaink hatékonyságának az értékelése céljából. Ezek az adatok archiválva lesznek és statisztikai elemzésekhez, valamint a webáruházi felhasználók globális mozgásnak az értékeléséhez lesznek felhasználva. Ezek az adatok nem lesznek összekapcsolva az általad megadott személyes adatokkal.

A Webáruház által használt cookie fájlok lehetnek ideiglenes vagy tartós jellegűek. Az ideiglenes cookie fájlok a böngésző bezárásakor törlődnek, míg az állandó cookie fájlok azután is el lesznek tárolva, hogy befejezted a Webáruház használatát, és olyan információk tárolására szolgálnak, mint a jelszavad vagy bejelentkezési neved, ezáltal megkönnyítve a weboldal használatát.

Cookie fájlokat a Webáruház a következő célokból használ:

 1. a Webáruház weboldalain szereplő tartalom személyre szabása a preferenciáidnak megfelelően, azaz a Webáruház tartalmának az egyéni vásárlási preferencáidhoz igazítása;
 2. a Webáruház weboldalán szereplő tartalom személyre szabása a weboldal használatának az optimalizálása céljából; különösen annak a berendezésnek a felismerése céljából, amelyet a Webáruház látogatásához használsz, továbbá a weboldalak megfelelő megjelenítése a Te egyéni igényeidhez igazítva;
 3. statisztikák készítése, amelyek segítenek megérteni, hogyan használják a Webáruház felhasználói a weboldalakat, ezáltal pedig tökéletesíthető a szerkezet és a tartalom;
 4. munkamenet fenntartása a Weboldalon (bejelentkezés után), ennek köszönhetően nem kell a Webáruház összes aloldalán újból megadnod a bejelentkezési nevedet és a jelszavadat;
 5. a Te azonosításod a Webáruházba belépett felhasználóként, és annak mutatása, hogy be vagy jelentkezve;
 6. megrendelés leadás céljából a kosárba tett termékek megjegyzése
 7. adatok megjegyzése a kitöltött Megrendelési űrlapokról, felmérésekről vagy webáruházi bejelentkezésből.

A Webáruház külső felek (Megbízható Partnerek) cookie fájljait is használja. Ezek a fájlok többek között a Webáruház népszerűsítésére vannak felhasználva a Webáruház termékreklámjainak más weboldalalakon történő bemutatása révén. Az adatvédelmi szabályzatról és a külső felek cookie fájljaira vonatkozó szabályozásról szóló információk a következő oldalakon találhatók meg:

 1. Google - Tájékoztatás
 2. Facebook - Tájékoztatás
 3. Savecart - Tájékoztatás
 4. Criteo - Tájékoztatás
 5. Domodi - Tájékoztatás

A Webáruház által használt cookie fájlok leírása ezen a címen található.

| Mennyi ideig érvényesek a cookie fájlok?

A végberendezéseden eltárolt cookie fájlok érvényessége maximum egy év. Az érvényességi idő lejárta után a cookie fájlok automatikusan törlődnek, a Webáruház nem kezeli tovább a bennük található adatokat.

| Hogyan tiltsd le a cookie fájlok tárolását?

Az internetböngésződ megfelelő opcióival bármikor letilthatod a cookie fájlok végberendezéseden történő tárolását, visszavonhatod a cookie fájlok Webáruház által történő használatához adott hozzájárulásodat, és tartósan törölheted a végberendezéseden található cookie fájlokat. A cookie beállítások kezeléséhez válaszd ki az alábbi böngészőlistáról, melyik böngészőt használod, és kövesd az utasításokat:

Ha személyi számítógépet használsz:

 1. Microsoft Edge - link
 2. Chrome - link
 3. Safari - link
 4. Firefox - link
 5. Opera - link

Ha mobil eszközt használsz:

 1. Chrome - link
 2. Safari - link
 3. Windows Phone - link
 4. Blackberry - link

Probléma esetén, vagy ha az általad használt böngésző nem szerepel a fenti listában, kérjük, használd a böngésző segítség opcióját, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül az általad használt böngésző gyártójával!

A cookie fájlokat érintő beállításokhoz adott hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod a dstreet-shop.hu webáruházban, ha belépsz az ezen a címentalálható cookie fájl beállításokba.

Felhívjuk a figyelmed, hogy a cookie fájlok alkalmazásának a korlátozása hátrányosan befolyásolhat egyes funkciókat a Webáruház oldalain. A hitelesítéshez, biztonsághoz vagy preferenciáid megőrzéséhez szükséges cookie fájlok kezelésének a kikapcsolása jelentős mértékben megnehezítheti a Webáruház használatát, szélsőséges esetekben pedig akár teljesen ellehetetlenítheti azt.

A cookie fájlokról szóló részletesebb tájékoztatásért javasoljuk, hogy látogass el az EDPB internetes munkáltatók szövetsége által üzemeltetett https://edpb.europa.eu weboldalra!

| Hogyan veheted fel velünk a kapcsolatot?

A személyes adatok kezelését, az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlását érintő ügyekben, illetve kérdés vagy kétség esetén kérjük, vedd fel a kapcsolatot a személyes adatok adatvédelmi biztosával e-mailben: rodo@dstreet-shop.hu!

pixel