Biztonságos vásárlás

Webáruház szabályzata

ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A WWW.DSTREET-SHOP.EU WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSOK SZABÁLYZATA

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

A dstreethu@dstreet.eu webáruház ügyel a fogyasztói jogra. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztói jogokról szóló törvény szerint őt megillető jogokról. A fogyasztói jogokról szóló törvény rendelkezéseinél a fogyasztóra nézve hátrányosabb szerződések rendelkezései érvénytelenek, helyükbe a fogyasztói jogokról szóló törvény jogszabályai alkalmazandók. Ezért a Szabályzat rendelkezéseinek nem céljuk a fogyasztókat a kötelező erejű jogszabályok alapján őket megillető fogyasztói jogok kizárása, sem a korlátozásuk, kétség esetén pedig a fogyasztó javára kell minden kérdést értelmezni. A Szabályzat és a fenti jogszabályok rendelkezései közötti esetleges eltérés esetén a jogszabályok élveznek elsőbbséget, a jogszabályok alkalmazandók.

A Szabályzat a D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.), (székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, (a továbbiakban: Értékesítő, Eladó vagy D-TEX), dstreethu@dstreet.eu webáruházon (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történő értékesítés szabályait, valamint a D-TEX által elektronikus úton nyújtott díjmentes szolgáltatásnyújtás szabályait határozza meg.

 1. Meghatározások

  • Munkanap – hétfőtől péntekig minden nap, kivéve a törvényes munkaszüneti napokat.
  • Szállítás - azt a tényleges műveletet jelenti, melynek során az Eladó Szállító közvetítésével eljuttatja Ügyfél számára a Megrendelésben meghatározott Terméket, az Ügyfél részére történő áruszállítási szerződés végrehajtásával kapcsolatos díjak megfizetésével.
  • Szállító - azt a szervezetet jelöli, amelyik áruszállítás terén együttműködik az Eladóval – e szervezetek listája a dstreethu@dstreet.eu weboldalon található.
  • Kapcsolatfelvételi űrlap – olyan elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Webáruház weboldalán elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az Eladó részére történő üzenetküldést.
  • Regisztrációs űrlap – a Webáruházban elérhető űrlap, amely segítségével Ügyfélfiók hozható létre.
  • Megrendelőlap – elektronikus szolgáltatás, a Webáruházban elérhető interaktív űrlap, amely segítségével megrendelés adható le, elsősorban termékek elektronikus kosárba helyezése és az értékesítési szerződés feltételeinek a meghatározása révén, ideértve a szállítási és fizetési módot.
  • Jelszó - betűk, számjegyek vagy más, az Ügyfél által a webáruházi regisztráció során megadott karakterek sora, amely az ügyfélfiókhoz való hozzáférés biztosítására szolgál.
  • Ügyfél – (1) 18. életévét betöltött, teljes jogképességgel rendelkező természetes személyt jelöl, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt esetekben korlátozott jogképességgel rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személyt, olyan mértékben, amilyen mértékben jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint; (2) jogi személyt jelöl; (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységet jelöl, amelynek az alkalmazandó jogszabályok jogképességet biztosítanak; vagy (4) a gazdasági tevékenységével szorosan összefüggő szerződést kötő természetes személy, amennyiben a szerződés tartalmából az következik, hogy a szerződés a természetes személy számára nem rendelkezik szakmai jelleggel, különösen az általa végzett gazdasági tevékenységből eredően, a gazdasági tevékenységek központi nyilvántartásáról és jegyzékéről szóló jogszabályok tartalma szerint – aki értékesítési szerződést kötött vagy szándékozik kötni az Eladóval.
  • Polgári törvénykönyv – a polgári törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény (2018. évi HL 1025. tétel).
  • Fogyasztó - a vállalkozóval a gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó jogi műveleteket végző természetes személyt jelöli, a polgári törvénykönyv 221. cikke értelmében (2018. évi HL 1025).
  • Ügyfélfiók – elektronikus szolgáltatás, amelyet a szolgáltatás igénybevevője által megadott egyedi név (felhasználónév) és jelszó jelöl, a Szolgáltató teleinformatikai rendszerében összegyűjtött erőforrások, amelyekben a szolgáltatás igénybevevője által megadott adatok vannak összegyűjtve, valamint az általa leadott webáruházi megrendelésekben szereplő információk.
  • Felhasználónév – az ügyfél ügyfélfiók létrehozásakor megadott e-mail címét jelenti.
  • Hírlevél, SMS-Hírlevél – elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mail vagy mobiltelefonra küldött SMS formájában terjesztett elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás összes igénybevevője automatikusan megkapja a Szolgáltatótól a soron következő Hírlevél számok ciklikus tartalmát, a termékinformációt és a Webáruház újdonságairól és akcióiról szóló információkat tartalmazó SMS-Hírlevél ciklikus tartalmát.
  • Vállalkozó – a fogyasztónak nem minősülő Ügyfelet jelöli.
  • Fogyasztói jogokkal rendelkező vállalkozó - a gazdasági tevékenységével szorosan összefüggő szerződést kötő természetes személy, amennyiben a szerződés tartalmából az következik, hogy a szerződés a természetes személy számára nem rendelkezik szakmai jelleggel, különösen az általa végzett gazdasági tevékenységből eredően, a gazdasági tevékenységek központi nyilvántartásáról és jegyzékéről szóló jogszabályok tartalma szerint – aki értékesítési szerződést kötött vagy szándékozik kötni az Eladóval.
  • Szabályzat - a Webáruház jelen szabályzata.
  • Regisztráció - a Szabályzatban meghatározott módon végzett tényleges műveletet jelöli, amely ahhoz szükséges, hogy az Ügyfél a Webáruház összes funkcióját tudja használni..
  • Webáruház, Áruház – az Értékesítő és Szolgáltató webáruháza, amely a következő címen érhető el: https://www.dstreet-shop.hu.
  • Értékesítő és Szolgáltató - a D-TEX sp. z o.o. társaságot (kft.) jelöli, székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, 98-300 Wieluń, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, e-mail cím: dstreethu@dstreet.eu, telefonszám: +48 605 872 187.
  • Termék - az Ügyfél részére az Értékesítő által a Webáruházon keresztül az ár megfizetése után eladott dolog.
  • Tartós adathordozó - olyan anyagot vagy eszközt jelöl, amely segítségével a Fogyasztó vagy Vállalkozó tárolhatja a személyesen neki szánt adatokat oly módon, hogy a jövőben az adott információk által szolgált célok teljesüléséig elérje őket, lehetővé téve az adatok változatlan formában történő helyreállítását. Az Értékesítő által küldött, a Fogyasztó vagy Vállalkozó számítógépének a merevlemezén elmentett elektronikus levelezés tartós adathordozónak minősül.
  • Értékesítési szerződés – a polgári törvénykönyv jogszabályai értelmében vett értékesítési szerződést jelenti, amely távollévők között köttetett és az Értékesítő által az Ügyfél részére történő termékeladásra vonatkozik, a termék árának és a szerződés teljesítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő szállítási díjnak a megfizetése után.
  • Szolgáltatási szerződés – elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződést jelöl az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény 2. cikk (4) pontja értelmében (2017. évi HL 1219. tétel, későbbi módosításokkal). Elektronikus úton nyújtott szolgáltatások terén jelen Szabályzat az a szabályzat, amelyről a fent említett törvény 8. cikkében szó van.
  • Elektronikus szolgáltatás – Szolgáltató által a Szolgáltatás igénybevevője számára a Webáruházon keresztül történő, elektronikus úton nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja díjmentesen: kapcsolatfelvételi űrlap, ügyfélfiók üzemeltetése, hírlevél küldése az ügyfél részére.
  • Szolgáltatás igénybevevője – (1) teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírt esetekben korlátozott jogképességgel rendelkező természetes személy; (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek az alkalmazandó jogszabályok jogképességet biztosítanak; - aki használja vagy használni kívánja az elektronikus szolgáltatásokat.
  • A fogyasztói jogokról szóló törvény, a Törvény – a fogyasztói jogokról szóló 2014. május 30-i törvény (2017. évi HL 683. tétel, későbbi módosításokkal)
  • Elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés - az elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokról szóló 2002. július 18-i törvény (2017. évi HL 1219. tétel, későbbi módosításokkal).
  • Megrendelés - az Ügyfél megrendelőlapon keresztül leadott szándéknyilatkozata, amely az Eladóval történő közvetlen árueladási szerződéskötésre irányul.
 2. Általános rendelkezések

  1. A Szabályzat meghatározza a Szolgáltató által elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás feltételeit, valamint az Ügyfél és az Eladó között a Webáruházon keresztül történő árueladási szerződéskötés módját.
  2. A Webáruház kezeléséhez szükséges szoftverre vonatkozó műszaki követelmények: (1) számítógép, laptop vagy más multimédiás eszköz interneteléréssel; (2) e-mail hozzáférés; (3) internetböngésző: Mozilla Firefox 17.0 vagy magasabb verzió vagy Internet Explorer 10.0 vagy magasabb verzió, Opera 12.0 vagy magasabb verzió, Google Chrome 23.0. vagy magasabb verzió, Safari 5.0 vagy magasabb verzió; (4) ajánlott minimum képernyőfelbontás: 1024x768; (5) „cookie” fájlok mentésének az engedélyezése a böngészőben és Javascript kezelés.
  3. A Webáruházhoz kapcsolódó minden jog, ideértve a szerzői vagyoni jogokat és a szellemi tulajdonjogokat, Értékesítőt illeti meg.
  4. Értékesítő „cookie” fájlokat alkalmaz. A „cookie” fájlok el lesznek mentve a böngészőben. Amikor a böngésző „cookie” fájlt kap, kiegészítő információként küldi vissza a szerverre minden egyes alkalommal, amikor belépünk a Webáruházba. A Webáruház minden Ügyfél számára saját „cookie” fájlt hoz létre. Kizárólag akkor használható a Webáruház összes funkciója, ha a „cookie” fájlok aktívak. További információ erről az Adatvédelmi szabályzatban található a dstreet-shop.eu weboldalon.
  5. Webáruházi megrendelés leadáshoz és az Szolgáltató által elektronikus úton nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez rendelkezni kell e-mail fiókkal.
  6. Az Ügyfél nem szogláltathat jogellenes tartalmat, továbbá nem használhatja a Weboldalt jogellenes vagy harmadik felek jogait sértő módon.
  7. Az internet használata azzal a kockázattal jár, hogy olyan személyek számára lesz elérhető tartalom, akik nem címzettjei az adott tartalomnak. Értékesítő vírusirtó programok használatát javasolja az Ügyfél által használt eszközökön.
 3. Személyes adatok kezelése

  1. A D-TEX sp. z o.o. társaság (kft.), székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, a Łódź – Śródmieście (Łódź belvárosi kerületi bíróság) által a nemzeti cégnyilvántartó hivatal XX. gazdasági részlegén KRS 0000687728 számmal bejegyezve, adószám (NIP): 8322080434, cégjegyzékszám (REGON): 367847166, valamint Grzegorz Drop, aki gazdasági tevékenységet a Grzegorz Drop F.H. „MILANO” (székhely: Wieluń (98-300), ul. Jana Długosza 5, adószám (NIP) 8321949717, cégjegyzékszám (REGON) 100775146, az Ügyfél személyes adatainak Közös adatkezelője, és a következő weboldalon keresztül megszerzett személyes adatok kezelését: https://www.dstreet-shop.hu a GDPR – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – rendelet előírásaival összhangban végzik.
  2. A személyes adatok Értékesítő által biztosított védelméről részletes tájékoztatás a dstreet-shop.hu oldalon található.
  3. Jelen Szabályzat és az Adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulsz a személyes adataidnak a fent említett dokumentumoknak megfelelő kezeléséhez.
 4. Regisztrációs folyamat

  1. Ügyfélfiók létrehozásához az Ügyfél köteles díjmentes Regisztrációt végezni a dstreet-shop.hu weboldalon.
  2. A weboldalon történő regisztrációval Ügyfél kijelenti, hogy betöltötte 16. életévét. 16 éven aluli személyek nem jogosultak Ügyfélfiók létrehozására.
  3. Regisztrációhoz az Ügyfélnek ki kell töltenia a Szolgáltató által a Webáruház weboldalán közzétett regisztrációs űrlapot, és a kitöltött regisztrációs űrlapot a „Fiók létrehozása” mezőbe kattintva el kell küldenie Szolgáltató részére. Regisztráció során az Ügyfél egyedi felhasználónevet és jelszót állít be.
  4. Regisztráció során az Ügyfél megismerheti a Szabályzatot – az űrlap megfelelő mezejének a kijelölésével elfogadja annak tartalmát.
  5. A Webáruházban történő regisztrációt követően a bejelentkezés minden egyes alkalommal a Regisztrációs űrlapon megadott adatok használatával történik.
  6. Abban a pillanatban, amikor a Szolgáltató elküldi az Ügyfélnek az Ügyfélfiók létrehozására vonatkozó visszaigazolást az Ügyfél Regisztrációs űrlapon megadott e-mail címére, elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szerződés jön létre az Ügyféllel – Ügyfélfiók kezelési szolgáltatás és kapcsolatfelvételi űrlap közzétételi szolgáltatás. Ügyfél ugyanakkor lehetőséget kap arra, hogy hozzáférjen az Ügyfélfiókhoz és módosítsa a regisztráció során megadott adatait. A nyújtott szolgáltatás díjmentes.
  7. Regisztráció során az Ügyfélnek lehetősége van hozzájárulni személyes adatai kezeléséhez annak érdekében, hogy e-mail címére az Értékesítőtől származó kereskedelmi információkat tartalmazó hírlevelet kapjon, illetve a megadott mobil telefonszámra az Értékesítőtől származó kereskedelmi információkat tartalmazó SMS-Hírlevelet kapjon.
 5. Egyszerűsített regisztráció

  1. Ügyfél vásárolhat ún. vendégként, teljes regisztráció elvégzése nélkül, amennyiben telefonon adott le megrendelést, vagy amennyiben a dstreet-shop.hu weboldalon a „Vásárlás vendégként” opciót választotta ki.
  2. Vendégként történő vásárlásával Ügyfél kijelenti, hogy betöltötte 16. életévét. 16 éven aluli személyek nem jogosultak az ebben a bekezdésben meghatározott módon vásárolni.
  3. Vendégként történő vásárlás esetén Ügyfélnek minimális, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adattartalommal lesz létrehozva fiók. Értékesítő nem tudja teljesíteni az Ügyfél megrendelését, ha nincs hozzá fiók. Ügyfélfiók létrehozását követően a fiókhoz való hozzáférést biztosító adatok külön e-mailben fognak megérkezni Ügyfél e-mail fiókjába.
  4. A vendég a megrendelés teljesítése után jelezheti Értékesítő felé, hogy törölni kívánja ügyfélfiókját – ezt a következő e-mail címen jelezheti: dstreethu@dstreet.eu, vagy írásban az Értékesítő jelen Szabályzatban megadott címén jelezheti. A kérések teljesítése a Szabályzat 12.§ 5. bekezdésében meghatározott szabályok szerint történik.
 6. Vásárlásra vonatkozó szabályok

  1. A termékekről szóló információk szerződéskötési felhívásnak minősülnek.
  2. A termékinformációk a vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősülnek ajánlatnak.
  3. A megrendelést leadó Ügyfél a Webáruház weboldalain elérhető mechanizmusok (megrendelőlap) segítségével vételi ajánlatot ad le meghatározott termékre a leírásában meghatározott feltételek szerint.
  4. Ügyfél leadhat a Webáruházban kapható termékekre megrendelést regisztrált ügyfélként (ügyfélfiókba való bejelentkezést követően) vagy ún. vendégként (vásárolhat korlátozott regisztrációval).
  5. A Webáruház weboldalán elhelyezett termékárak:

   • tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), és magyar forintban (HUF) vannak megadva;
   • nem tartalmaznak szállítási díjat. A szállítási díj a termék Ügyfél részére történő kiszállításának a módjától, valamint a megrendelés értékétől és méretétől függ, és a megrendelés összesítésében van megadva.
  6. A megrendelés leadásához az Ügyfélnek:

   • ki kell választania a terméket, amelyet meg szeretne vásárolni, majd a „Kosárba tesz” gombra vagy a kosár ikonra kell kattintania, ezt követően több termék megvásárlásának a szándéka esetén ezt a műveletet minden egyes termékkel egyenként meg kell ismételni; a kiválasztott termék melletti (+) vagy (-) gomb is használható kiválasztásra,
   • a termékek kiválasztása után a „Kosárhoz” kell lépni („Kosár tartalma” gomb), majd a „Tovább” gombbal tovább kell lépni, és be kell jelentkezni az ügyfélfiókba, vagy el kell fogadni az Áruház Szabályzatát (amennyiben Ügyfél vendégként vásárol), majd

    • ki kell választani a termék kiszállítási módját és a fizetési módot;
    • meg kell adni a megrendelés címzettjének adatait és a szállítási címet;
    • meg kell adni a számlázási adatokat – amennyiben azok eltérőek a megrendelés címzettjének az adataitól;
    • a „Vásárlás megerősítése fizetési kötelezettséggel” gombra kell kattintani.
  7. Megrendelés végösszege (azaz a termékek ára és a szállítási díj összege) a kosárban látható, mielőtt az Ügyfél megnyomja a „Vásárlás megerősítése fizetési kötelezettséggel” gombot.
  8. Megrendelés leadását követően az Ügyfél e-mail címére vagy az ügyfélfiókban megadott címére érkezik egy e-mail a megrendelés leadásának a megerősítéséről, amely tartalmazza a megrendelés teljesítésre történő átvételéről vagy a teljesítést akadályozó tényezőkről szóló tájékoztatást is.
  9. Értékesítő nyilatkozata a megrendelés teljesítésre történő átvételéről az Értékesítő és az Ügyfél között köttetett értékesítési szerződés megerősítésének is minősül.
  10. Értékesítési szerződés megkötését követően az Értékesítő megerősíti a feltételeket, erről e-mailt küld (tartós adathordozón) Ügyfél e-mail címére vagy az Ügyfél által az ügyfélfiókban megadott címre.
  11. A megrendelés teljesítési határideje az egyes termékek mellett egyesével van feltüntetve, napok számában.
  12. Amennyiben a Webáruházban nincs az általad megrendelt termékből, vagy amennyiben más okokból nem teljesíthető az Ügyfél megrendelése, Értékesítő tájékoztatja az Ügyfelet a fennálló helyzetről – e-mailt küld az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy az ügyfélfiókban megadott vagy megrendelés leadásakor megadott e-mail címre. Amennyiben megrendelés leadása és értékesítési szerződés megkötése után nincs az adott termékből, Ügyfél elállhat az értékesítési szerződéstől.
  13. A termékek ára nem tartalmaz a szállítási díjra és egyéb, az értékesítési szerződéssel kapcsolatosan felmerülő, Ügyfél által viselendő díjakra vonatkozó információt.
  14. A szállítási mód kiválasztásakor és megrendelés leadásakor az Ügyfél tájékoztatva lesz a megrendelésével kapcsolatos összes költségről.
  15. A fizetés banki átutalással történik („Fizetés kiszállítás előtt” gomb) az egyik rendelkezésre álló fizetési módon, vagy készpénzzel („Fizetés átvételkor” gomb). Kiszállítás előtti fizetés esetén a megrendelés teljesítése azután kezdődik meg, hogy Értékesítő értesül az Ügyfél által teljesített fizetésről (az egyik elérhető fizetési felületen), illetve azután, hogy Értékesítő elküldte Ügyfélnek a megrendelés átvételének a visszaigazolását.
  16. Ügyfelet Értékesítő a megrendelés leadásának a visszaigazolásával tájékoztatja a leadott megrendelés fizetési határidejéről.
  17. Amennyiben Ügyfél nem fizeti ki a megrendelést a Szabályzat 16. bekezdésében szereplő határidőig, Értékesítő póthatáridőt szab meg Ügyfél számára és tartós adathordozón tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a póthatáridő eredménytelen lejárata után Értékesítő eláll az értékesítési szerződéstől. Az értékesítési szerződéstől való elállásról szóló nyilatkozatot Értékesítő megküldi Ügyfél számára tartós adathordozón az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy az ügyfélfiókban megadott vagy megrendelés leadásakor megadott e-mail címre.
  18. A szállítás Lengyelország/Magyarország területére történik, vagy a www.dstreet-shop.hu oldalon felsorolt államok területén nemzetközi küldeményként.
  19. Értékesítő tájékoztatást helyez el a Webáruház weboldalán a megrendelés tárgyát képező csomag feladási időpontjával. A fenti információ a megrendelés teljesítésre történő átvételétől az áru Ügyfél részére történő elküldésének a pillanatáig számított körülbelüli idő. A megrendelés teljesítési ideje a megrendelt termékek összeállítási idejének a figyelembevételével van megadva, és függ a termékek elérhetőségétől.
  20. Értékesítő kijelenti, hogy az értékesítési szerződés tárgyát képező termék hibáktól mentes.
  21. A megrendelt termékeket szállító szállítja az Ügyfélnek a megrendelőlapon vagy az ügyfélfiókban megadott címre.
  22. Ügyfél által hibásan vagy hiányosan megadott szállítási cím a szállítási idő meghosszabbodásával vagy sikertelen szállítással járhat.
  23. Az áru Ügyfél részére történő elküldése napján Értékesítő tájékoztatást küld Ügyfél e-mail címére a csomag feladásáról.
  24. Ügyfél köteles a kézbesített árut ellenőrizni – hiányos vagy sérült csomag esetén joga van a Szállító képviselőjétől kézbesítési jegyzőkönyv felvételét kérni, amely tartalmazza a sérülés leírását.
  25. Értékesítő a szállítmány tárgyát képező csomaghoz nyugtát vagy áfás számlát mellékel a kézbesített termékekről.
  26. Amennyiben Ügyfél nem tartózkodik a megadott címen, Szállító értesítést hagy a helyszínen, vagy megpróbálja telefonon felvenni vele a kapcsolatot másik kézbesítési időpont meghatározása céljából. Amennyiben a megrendelt árut a Szállító visszaküldi az Áruházba, Értékesítő elektronikus vagy telefonos úton felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel, és megbeszél vele egy új időpontot és az újbóli szállítási díjat.
  27. Az újbóli kiszállítás díját az Ügyfél viseli.
 7. Értékesítő (Szolgáltató) felelőssége. Jótállás

  1. Értékesítő felelősséggel tartozik Ügyfél felé, amennyiben az eladott terméken fizikai vagy jogi hiba észlelhető (jótállás), a polgári törvénykönyv előírásainak megfelelően. Értékesítő felelős jótállás címén azokért a fizikai hibákért, amelyek fennálltak akkor, amikor az Ügyfél kezébe került a termék, vagy olyan okból keletkeztek, amely már akkor jelen volt az eladott dologban, illetve amely a termék Ügyfél részére történő átadásától számított két éven belül felmerült.
  2. Ha a termék hibás, Ügyfélnek lehetősége van:

   • árcsökkentési nyilatkozatot benyújtani, vagy elállni az értékesítési szerződéstől, kivéve, ha az Értékesítő haladéktalanul és az Ügyfélre nézve túlzott kényelmetlenség nélkül kicseréli a hibás terméket hibátlan termékre, vagy elhárítja a hibát;
   • a hibás termék hibátlan termékre történő cseréjét kérni vagy a hiba elhárítását kérni. Értékesítő köteles a hibás terméket hibátlan termékre cserélni vagy a hibát ésszerű határidőn belül elhárítani, amennyiben ez nem jár túlzott kényelmetlenséggel az Ügyfél részére.
  3. A 2. bekezdés a) pontjában említett korlátozás nem alkalmazandó, ha a terméket Értékesítő már kicserélte vagy megjavította, vagy ha Értékesítő nem teljesítette a hibás termék hibátlan termékre történő cseréjére irányuló vagy a hiba elhárítására irányuló kötelezettségét.
  4. Fogyasztó ahelyett, hogy az Értékesítő által ajánlott hibaelhárítást kéri, kérheti a hibás termék hibátlanra cserélését, vagy kérheti csere helyett a hiba elhárítását, kivéve, ha a termék az Ügyfél által kiválasztott módon nem hozható összhangba az értékesítési szerződéssel vagy az Értékesítő által kínált megoldási módhoz képest túl nagy költséggel járna. Túlzott költségek értékelésekor figyelembe kell venni a hibátlan termék értékét, típusát és az észlelt hiba jelentőségét, továbbá azt, hogy mekkora kellemetlenséggel járna Ügyfél számára egy másik rendezési mód.
  5. Ügyfél nem állhat el az értékesítési szerződéstől, ha a hiba nem létezik.
  6. Értékesítő elutasíthatja az Ügyfél 2. bekezdés b) pontban említett kérését, ha az, hogy a hibás termék összhangba kerüljön az értékesítési szerződéssel, az Ügyfél által kiválasztott módon nem lehetséges vagy egy másik megoldási módhoz képest túlzott költséggel járna. A termék javításának vagy cseréjének a költségeit Értékesítő viseli.
  7. Ha az Ügyfél Fogyasztó, a fizikai hiba pedig az eladott termék kiadásának a napjától számított egy éven belül lett megállapítva, akkor feltételezhető, hogy az oka már akkor létezett, amikor a termék a Fogyasztóhoz került.
  8. Az az Ügyfél, aki garanciális jogával él, az Értékesítőnek a Szabályzatban megadott címére küldi meg a hibás terméket. Amennyiben az Ügyfél Fogyasztó, a kézbesítési díjat Értékesítő fedezi.
  9. Értékesítő jótállás címén felelősséggel tartozik, ha két éven belül fizikai hiba észlelhető. A hiba elhárítására vagy az eladott termék hibátlan termékre történő cseréjére irányuló követelés a hiba észlelésének a napjától számított egy év elteltével elévül. Amennyiben Ügyfél Fogyasztó, az elévülési idő nem telhet le két éven belül. Egy éven belül Ügyfél benyújthat az értékesítési szerződéstől való elállásra vagy az eladott termék hibája miatti árcsökkentésre irányuló nyilatkozatot. Ha Ügyfél a termék hibátlan termékre cserélését vagy a hiba elhárítását kérte, az értékesítési szerződéstől való elállásra vagy árcsökkentésre irányuló nyilatkozat benyújtási határideje onnantól számít, amikor a termék cseréjére vagy a hiba elhárítására rendelkezésre álló határidőig letelik.
  10. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Ügyfél a termék cseréjét vagy a hiba elhárítását kérte, vagy ha árcsökkentésre irányuló nyilatkozatot nyújtott be az árcsökkentés összegének a meghatározásával, és Értékesítő nem válaszol a kérésre 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül, a kérés indokoltnak minősül.
  11. Amennyiben a www.dstreet.shop.hu weboldalon szereplő termékekre gyártói garancia vonatkozik, az erről és a garancia tartalmáról szóló tájékoztatás a Webáruház weboldalán elhelyezett leírásban található.
  12. Az ebben a bekezdésben említett összes fogyasztói jog vonatkozik fogyasztói jogokkal rendelkező vállalkozókra is.
 8. Reklamációs folyamat

  1. Ügyfélnek joga van a termékkel kapcsolatosan reklamációt benyújtani, ehhez a Szabályzatban meghatározott e-mail címre kell Értékesítő számára tájékoztatást küldenie, vagy a következő e-mail címre: dstreethu@dstreet.eu.
  2. Értékesítő a panaszbejelentés átvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül válaszol a reklamációra.
  3. Ahhoz, hogy Értékesítő kivizsgálja a panaszt, Ügyfélnek meg kell küldenie Értékesítő részére a megreklamált terméket a vásárlási bizonylattal és a hiba leírásával.
  4. A reklamáció leírásának tartalmaznia kell:

   • a hiba vagy felmerült probléma leírását;
   • az észlelés dátumát;
   • a panasztevő alany vezetéknevét, utónevét, a megreklamált tárgy megnevezését, a levelezési címet;
   • Ügyfél kérését a benyújtott reklamációval kapcsolatban.
  5. Különösen nem lehet reklamáció alapja:

   • a böngésző, a telekommunikációs kapcsolatok, az Értékesítő által rendszerkarbantartásként biztosítandó javítások nem megfelelő működésével kapcsolatos körülményekre hivatkozás;
   • olyan szervezetek tevékenységével kapcsolatos egyéb körülmények, amelyek tevékenységéért Szolgáltató nem felelős;
   • a termék mechanikai sérülései, amelyek az Ügyfélnél fellelhető okoknak tudhatók be (kopás, tépődés, szakadás vagy karcolás, továbbá minta, cipzár, gumi stb. leszakadása), illetve a termék karbantartásának az elmulasztásából vagy a nem megfelelő karbantartásból eredő sérülések;
   • a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülések.
  6. Ha Értékesítő nem válaszol a reklamációra a 2. bekezdésben szereplő határidőn belül, a reklamáció elfogadottnak minősül.
  7. A reklamációra adott választ Értékesítő megküldi Ügyfél számára papíron vagy tartós adathordozón az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy az Ügyfél által az ügyfélfiókban vagy megrendelés leadásakor megadott e-mail címre.
 9. Elállás az értékesítési szerződéstől

  1. Fogyasztónak minősülő Ügyfél (jelen bekezdésben Fogyasztó), aki értékesítési szerződést kötött, 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat tőle.
  2. Az értékesítési szerződéstől való elállás határideje attól a pillanattól számít, amikor Fogyasztó birtokába kerül a termék, vagy amikor egy a Fogyasztó által kijelölt harmadik személy (nem szállító) birtokába kerül a termék. Mindössze tájékoztatást kell küldenie az értékesítési szerződéstől való elállásról egyértelmű nyilatkozatban e-mailben az Értékesítő jelen Szabályzatban megadott e-mail címére vagy a Webáruház https://www.dstreet-shop.hu weboldalán elhelyezett űrlapon keresztül.
  3. Miután Fogyasztó benyújtotta az elállásra irányuló nyilatkozatot, Értékesítő haladéktalanul megküldi Fogyasztó részére az értékesítési szerződéstől való elállásról szóló tájékoztatás átvételi elismervényét tartós adathordozón, azaz e-mailben a Fogyasztó által a regisztrációs űrlapon vagy megrendelés leadásakor megadott e-mail címre.
  4. Az értékesítési szerződéstől való elállás határideje lejár 14 (azaz tizennégy) naptári nappal azután, hogy Fogyasztó birtokába kerül a termék, vagy amikor egy a Fogyasztó által kijelölt harmadik személy (nem szállító) birtokába kerül a termék.
  5. Az az értékesítési szerződés, amelytől Fogyasztó eláll, meg nem kötöttnek minősül.
  6. Ha Fogyasztó az értékesítési szerződéstől való elállásra irányuló nyilatkozatot nyújtott be, mielőtt Értékesítő átvette volna a Fogyasztó ajánlatát, az ajánlat érvényét veszti.
  7. Értékesítő haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó által az értékesítési szerződéstől való elállásra irányulóan megküldött nyilatkozat átvételétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül visszatéríti Fogyasztó számára az általa teljesített összes befizetést, beleértve a szállítási díjat is. Értékesítő visszatartja a befizetés visszatérítését addig, amíg az árut át nem veszi, vagy ameddig Fogyasztó meg nem küldi számára az áru elküldésének a bizonylatát – attól függően, melyik következik be előbb.
  8. Értékesítő köteles Fogyasztó részére visszatéríteni az Értékesítő által kínált legolcsóbb szállítási díjat. Ha Fogyasztó nem a legolcsóbb szállítási módot választotta, Értékesítő nem köteles a Fogyasztó által viselt többletköltség visszatérítésére.
  9. Fogyasztó köteles az árut haladéktalanul, az értékesítési szerződéstől való elállásától számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni. A fenti határidő betartásához elegendő az árut az Értékesítő (OlzaLogistic - D-TEX, Ady Endre 16, 4123, Hencida) részére a fent említett határidő lejárta előtt visszaküldeni.
  10. Az értékesítési szerződéstől való elállás esetén Fogyasztó csak az áru visszatérítésével kapcsolatos közvetlen költségeket viseli.
  11. Fogyasztó felelősséggel tartozik a termék értékcsökkenéséért, amennyiben az a termék jellegének, tulajdonságainak és funkciójának a megállapításához szükséges mértéket meghaladó használatból ered.
  12. Értékesítő a Fogyasztó által teljesített minden befizetést a Fogyasztó által használt fizetési módon térít vissza, kivéve, ha Fogyasztó egyértelműen hozzájárul más visszatérítési módhoz, amely nem jár számára semmilyen költséggel.
  13. Az értékesítési szerződéstől való elállás joga nem illeti meg azt a Fogyasztót, aki:

   • olyan terméket vásárolt, amely a csomagolás felbontása után egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, ha a csomagolás kézbesítés után lett kinyitva;
   • nem előregyártott, az Ügyfél specifikációi szerint vagy az ő egyedi igényeinek megfelelően gyártott terméket vásárolt;
   • olyan terméket vásárolt, amely kézbesítés után jellegéből adódóan szétbonthatatlanul össze lesz kapcsolva más dolgokkal.
  14. Az értékesítési szerződéstől való elállás joga 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül megilleti a Fogyasztói jogokkal rendelkező vállalkozókat is.
  15. Jelen paragrafus 2-13. bekezdésének a rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók a fogyasztói jogokkal rendelkező vállalkozókra is.
 10. Fióküzemeltetési szerződés megszűnése (fiók törlése)

  1. A szerződés mindkét fele (Értékesítő és Ügyfél) jogosult az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások szolgáltatási szerződésének a felbontásához a szerződés érvényességi ideje alatt bármikor, indoklás nélkül.
  2. Ügyfél közvetlenül Értékesítő e-mail címére nyújt be szándéknyilatkozatot.
  3. Értékesítő közvetlenül az Ügyfél által megadott e-mail címre vagy az Ügyfél által az ügyfélfiókban vagy megrendelés leadásakor megadott e-mail címre nyújt be szándéknyilatkozatot.
 11. Jogsértések bejelentése

  1. Amennyiben Ügyfél vagy más szervezet úgy ítéli meg, hogy a Webáruház weboldalán közzétett tartalom sérti jó hírnevét vagy a hatályos jogszabályokat, erről értesítheti Értékesítőt.
  2. Értékesítő haladéktalanul megtesz minden tőle telhetőt a fent nevezett tartalmak eltávolítására.
  3. A fentiekkel kapcsolatos tájékoztatást a következő e-mail címre kell küldeni: dstreethu@dstreet.eu.
 12. Elektronikus úton nyújtott díjmentes szolgáltatások

  1. Értékesítő Ügyfelek részére elektronikus úton a következő szolgáltatásokat nyújtja díjmentesen:

   • Kapcsolatfelvételi űrlap
   • Ügyfélfiók üzemeltetése
   • Hírlevél küldése Ügyfél részére
  2. Értékesítő fenntartja annak a lehetőségét, hogy megválassza és módosítsa a fent nevezett egyes szolgáltatások típusát, formáját, idejét és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításának a módját – erről a Szabályzat módosításának megfelelő módon tájékoztatja az Ügyfeleket.
  3. A kapcsolatfelvételi űrlap lehetővé teszi a Webáruház weboldalán elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül az Értékesítő részére történő üzenetküldést. A díjmentes kapcsolatfelvételi űrlapról való lemondás bármikor megtehető – ehhez csak ne küldj több üzenetet az Értékesítőnek!
  4. Az ügyfélfiók üzemeltetési szolgáltatás regisztrációt követően érhető el a Szabályzatban leírt szabályok szerint – egy saját panelt biztosít Ügyfél számára a Webáruház weboldalán, ahol Ügyfél módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, valamint nyomon követheti folyamatban lévő és már teljesült megrendelései előzményeit.
  5. Regisztrációt követően Ügyfél jelezheti Értékesítő felé, hogy törölni kívánja Ügyfélfiókját – ezt a következő e-mail címen jelezheti: dstreethu@dstreet.eu, vagy írásban az Értékesítő jelen Szabályzatban megadott címén – ez esetben a fiók a kérés bejelentésétől számított 14 (azaz tizennégy) naptári napon belül lehet törölve.
  6. Értékesítőnek joga van az ügyfélfiókhoz és fizetős szolgáltatásokhoz való hozzáférést zárolni, amennyiben Ügyfél tevékenysége Értékesítő vagy más Ügyfelek számára káros, illetve Ügyfél által elkövetett jogsértés esetén vagy ha Ügyfél megsérti a Szabályzat rendelkezéseit, valamint ha az ügyfélfiókhoz és a fizetős szolgáltatásokhoz való hozzáférés zárolása biztonsági okokból indokolt – különösen: amennyiben Ügyfél megsérti a Webáruház weboldalának a védelmét. Az ügyfélfiókhoz és a fizetős szolgáltatásokhoz való hozzáférés az említett okokból addig lesz zárolva, amíg az ügyfélfiókhoz és a fizetős szolgáltatásokhoz való hozzáférés zárolásának az alapját képező kérdős meg nem oldódik. Értékesítő elektronikus úton tájékoztatja Ügyfelet az ügyfélfiókhoz és a fizetős szolgáltatásokhoz való hozzáférés zárolásáról az Ügyfél által a regisztrációs űrlapon megadott e-mail címen.
  7. Hírlevél, SMS-Hírlevél küldése – a Szolgáltató által e-mail vagy mobiltelefonra küldött SMS formájában terjesztett elektronikus szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a szolgáltatás összes igénybevevője (azaz azok az Ügyfelek, akik hozzájárultak a részükre történő Hírlevél, SMS-Hírlevél küldéshez) automatikusan megkapja a Szolgáltatótól a következő Hírlevél számok ciklikus tartalmát, valamint a webáruházi termékekről, újdonságokról és akciókról szóló kereskedelmi információkat tartalmazó SMS-Hírlevelet kapjon. A szolgáltatás igénybevevőjének lehetősége van bármikor indoklás nélkül lemondani a Hírlevelet, SMS-Hírlevelet a Szolgáltató részére megküldött erre irányuló kéréssel, elsősorban e-mailben a következő címen: dstreethu@dstreet.eu vagy írásban az Értékesítő jelen Szabályzatban megadott címén.
 13. Záró rendelkezések

  1. A Szabályzatra nézve a lengyel jog rendelkezései irányadók.
  2. Ki van zárva továbbá az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény alkalmazása.
  3. A Webáruházban vásárló, az Európai Unió területén állandó lakcímmel rendelkező Fogyasztót megilleti továbbá a lakhelye országában hatályos jogszabályi előírások alapján járó védelem.
  4. A webáruházban vásárló fogyasztó hozzájárul a Webáruház székhelye szerint illetékes bíróságok nem kizárólagos joghatósága alá tartozáshoz, ez azt jelenti, hogy a Webáruház jelen Szabályzatával kapcsolatos fogyasztói jogok védelme címén fennálló követeléseket Fogyasztó Lengyelországban vagy a lakhelye országának minősülő európai uniós országban nyújthat be.
  5. A webáruházban vásárló vállalkozó hozzájárul a Webáruház székhelye szerint illetékes bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozáshoz.
  6. A Webáruház weboldalain elhelyezett termékinformációk a vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősülnek ajánlatnak.
  7. Értékesítő az értékesítési szerződés végrehajtásának elmulasztása vagy nem megfelelő végrehajtása címén felelősséggel tartozik a polgári törvénykönyv értelmében, jelen paragrafus 8. bekezdésének a rendelkezéseire is figyelemmel.
  8. Vállalkozónak minősülő Ügyfelekkel kötött szerződések esetén Értékesítő csak szándékos károkozás esetén és csak a Vállalkozónak minősülő Ügyfelet ténylegesen ért veszteségek mértékében tartozik felelősséggel.
  9. A Webáruház akciói nem összevonhatók, kivéve, ha erről az adott akció szabályzata másként rendelkezik. A Webáruház nem felel két vagy több akció hibás informatikai rendszer következtében történő összevonásáért. A Webáruház az ilyen megrendelést törli.
  10. Ügyfél részt vehet kedvezményprogramban, amelynek a feltételei a Webáruház weboldalán találhatók a https://www.dstreet-shop.hu címen. A kedvezményprogram nem vonható össze más akciókkal.
  11. Az adott akció szabályzat mindig megtalálható a Webáruház weboldalán a https://www.dstreet-shop.hu címen.
  12. A törvény által megengedett legnagyobb mértékben Értékesítő nem tartozik felelősséggel az e-mail szerverek adminisztrátorai általi e-mail küldés blokkolásáért az Ügyfél által megadott e-mail címre, sem az Ügyfél által használt számítógépre telepített szoftver által törölt és blokkolt e-mailekért.
  13. A Szabályzat tartalmát, amely a https://www.dstreet-shop.hu weboldalon érhető el, Fogyasztó bármikor kinyomtathatja vagy rögzítheti más módon tartós adathordozón.
  14. Értékesítő fenntartja a Szabályzat alapos okokból történő megváltoztatásának a jogát.
  15. A Szabályzat módosítása az Értékesítő által megadott időpontban, legkorábban a weboldalon történő elhelyezéstől számított 7 (azaz hét) nap után lép hatályba. Az Ügyfél által a módosítások hatályba lépése előtt leadott megrendelések a korábbi Szabályzat alapján teljesülnek.
  16. Jogvita esetén, különösen értékesítési szerződéssel kapcsolatosan a felek az ügy békés rendezésére törekednek.
  17. Minden Ügyfél kérhet bíróságon kívüli panaszkezelést és mediációs úton történő jogorvoslatot. Fogyasztó kérhet bíróságon kívüli panaszkezelést és jogorvoslatot az EU ODR online platformján történő panaszbenyújtással, amely a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen érhető el.
  18. Értékesítővel a szerződések lengyel nyelven köttetnek.
  19. A Szabályzat 2021. január 1-jén lép hatályba
  20. A 2020. december 31-ig érvényes szabályzat itt érhető el.
pixel